St.prp. nr. 58 (2006-2007)

Om endringer under enkelte kapitler i statsbudsjettet for 2007 under Utenriksdepartementet og Justis- og politidepartementet i forbindelse med NATOs ­uformelle utenriksministermøte i Oslo 26. – 27. april 2007

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget