St.prp. nr. 58 (2007-2008)

Om samtykke til endring av IMFs statutter for å ­utvide organisasjonens investeringsmandat og for å gjennomføre en reform av kvoter og stemmerett, og om samtykke til en økning av Norges kvote i IMF

Om samtykke til endring av IMFs statutter for å ­utvide organisasjonens investeringsmandat og for å gjennomføre en reform av kvoter og stemmerett, og om samtykke til en økning av Norges kvote i IMF

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget