St.prp. nr. 59 (1998-99)

Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 1999 i forbindelse med mottak av flyktninger fra Kosovo

Tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for 1999 i forbindelse med mottak av flyktninger fra Kosovo

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget