St.prp. nr. 59 (1999-2000)

Om avviklingen av sammenslåingen av Telenor AS og Telia AB

Om avviklingen av sammenslåingen av Telenor AS og Telia AB

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget