St.prp. nr. 59 (2005-2006)

Om samtykke til godtakelse av vedtak om videre­utvikling av Schengen-regelverket (europa­parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 562/2006 om innføring av fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser (Schengen­grenseregler).

Om samtykke til godtakelse av vedtak om videre­utvikling av Schengen-regelverket (europa­parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 562/2006 om innføring av fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser (Schengen­grenseregler).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget