St.prp. nr. 59 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) - Tretten i Øyer kommune i Oppland

Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) - Tretten i Øyer kommune i Oppland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget