St.prp. nr. 6 (2003-2004)

Om innleie av slepefartøy for Nord-Norge og budsjettmessig inndekning for 2003

Om innleie av slepefartøy for Nord-Norge og budsjettmessig inndekning for 2003

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget