St.prp. nr. 6 (2007-2008)

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget