St.prp. nr. 6 (2008-2009)

Statsgaranti for andel av innskudd i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge

Statsgaranti for andel av innskudd i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget