St.prp. nr. 60 (1997-98)

Om kommuneøkonomien 1999 m.v.

Om kommuneøkonomien 1999 m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget