St.prp. nr. 60 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om kommuneøkonomien 1999 m.v.

Om kommuneøkonomien 1999 m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget