St.prp. nr. 60 (2001-2002)

Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget