St.prp. nr. 61 (1996-97)

Om kommuneøkonomien 1998 m.v.

Om kommuneøkonomien 1998 m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget