St.prp. nr. 61 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap

Om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget