St.prp. nr. 61 (1999-2000)

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget