St.prp. nr. 61 (2007-2008)

Om samtykke til at Norge deltar i den 11. påfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-XI)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget