St.prp. nr. 61 (2008-2009)

Om delvis bompengefinansiering av Vossapakko i Hordaland

Om delvis bompengefinansiering av Vossapakko i Hordaland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget