St.prp. nr. 62 (1997-98)

Omgjøring av deler av SIVAs lån i statskassen til innskuddskapital

Omgjøring av deler av SIVAs lån i statskassen til innskuddskapital

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget