St.prp. nr. 62 (2001-2002)

Om omdanning av NSB BA og Posten Norge BA til aksjeselskaper

Om omdanning av NSB BA og Posten Norge BA til aksjeselskaper

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget