St.prp. nr. 62 (2006-2007)

Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Den arabiske republikken Egypt og en bilateral landbruksavtale mellom Egypt og Norge, begge av 27. januar 2007

Les dokumentet

Utrykte vedlegg

Følg proposisjonen på Stortinget