St.prp. nr. 62 (2008-2009)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 17/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/35/EF om ansvar for miljøskade (miljøansvarsdirektivet)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget