St.prp. nr. 63 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Finans- og tolldepartementet

Omprioriteringar og tilleggsløyvingar på statsbudsjettet 1997

Omprioriteringar og tilleggsløyvingar på statsbudsjettet 1997

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget