St.prp. nr. 63 (1996-97)

Omprioriteringar og tilleggsløyvingar på statsbudsjettet 1997

Omprioriteringar og tilleggsløyvingar på statsbudsjettet 1997

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget