St.prp. nr. 63 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgjevar: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pensjonar frå statskassa

Pensjonar frå statskassa

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget