St.prp. nr. 64 (1998-99)

Om regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1999-2000

Om regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1999-2000

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget