St.prp. nr. 64 (2001-2002)

St.prp. nr. 64
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget