St.prp. nr. 64 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

Utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør

Utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget