St.prp. nr. 65 (1996-97)

Utbygging og drift av Jotun samt oppfølging av St meld nr 41 (1994-95) (Klimameldingen) og Innst S nr 114 (1995-96)

Utbygging og drift av Jotun samt oppfølging av St meld nr 41 (1994-95) (Klimameldingen) og Innst S nr 114 (1995-96)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget