St.prp. nr. 66 (1997-98)

Om den 85. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve, 3.-19. juni 1997

Om den 85. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve, 3.-19. juni 1997

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget