St.prp. nr. 66 (1999-2000)

Om Telenor

Om Telenor

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget