St.prp. nr. 66 (2005-2006)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget