St.prp. nr. 66 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget