St.prp. nr. 67 (2002-2003)

Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget