St.prp. nr. 67 (2005-2006)

Om endringer av statsbudsjettet 2006 i forbindelse med endring av innførselskvotene for alkohol

Om endringer av statsbudsjettet 2006 i forbindelse med endring av innførselskvotene for alkohol

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget