St.prp. nr. 68 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

Budsjettkonsekvensar for 2001 knytta til gjennomføring av tilrådde tiltak i St.prp. nr. 36 (2000-2001) Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

Budsjettkonsekvensar for 2001 knytta til gjennomføring av tilrådde tiltak i St.prp. nr. 36 (2000-2001) Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget