St.prp. nr. 69 (1997-98)

Glommens og Laagens Brukseierforening. Ny konsesjon for regulering av Osensjøen

Glommens og Laagens Brukseierforening. Ny konsesjon for regulering av Osensjøen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget