St.prp. nr. 69 (2005-2006)

Om lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2006 mv.

Om lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2006 mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget