St.prp. nr. 7 (2006-2007)

Om fullmakt til å ta opp statslån mv.

Om fullmakt til å ta opp statslån mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget