St.prp. nr. 7 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Kunnskapsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget