St.prp. nr. 70 (1998-99)

Endringer av medlemskap i Statens Pensjonskasse

Endringer av medlemskap i Statens Pensjonskasse

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget