St.prp. nr. 70 (2005-2006)

Om trygdeoppgjeret 2006

Om trygdeoppgjeret 2006

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget