St.prp. nr. 71 (1997-98)

Om regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1998-99

Om regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1998-99

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget