St.prp. nr. 71 (2007-2008)

Om samtykke til at Norge deltar i den 15. kapital­påfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget