St.prp. nr. 71 (2008-2009)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget