Proposisjonar til Stortinget

St.prp. nr. 72 (2001-2002)

Om trygdeoppgjeret 2002

Om trygdeoppgjeret 2002

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget