St.prp. nr. 72 (2001-2002)

Om trygdeoppgjeret 2002

Om trygdeoppgjeret 2002

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget