St.prp. nr. 72 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Om trygdeoppgjeret 2005

Om trygdeoppgjeret 2005

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget