St.prp. nr. 72 (2004-2005)

Om trygdeoppgjeret 2005

Om trygdeoppgjeret 2005

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget