St.prp. nr. 72 (2007-2008)

Om utbygging og finansiering av fylkesveg 107 Jondalstunnelen i Hordaland

Om utbygging og finansiering av fylkesveg 107 Jondalstunnelen i Hordaland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget