St.prp. nr. 72 (2008-2009)

Om nokre saker på Samferdselsdepartementets område

Om nokre saker på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget