St.prp. nr. 73 (1997-98)

Om samtykke til ratifikasjon av en konvensjon om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner, undertegnet i Ottawa 3. desember 1997

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget