St.prp. nr. 73 (2007-2008)

Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og ­levevilkår

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget