St.prp. nr. 74 (2002-2003)

Om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar mv.

Om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar mv.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget