St.prp. nr. 74 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Helse- og omsorgsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar mv.

Om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget