St.prp. nr. 74 (2003-2004)

Om trygdeoppgjeret 2004

Om trygdeoppgjeret 2004

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget